междинен

междинен
прил. - промеждутъчен, среден, средищен, пределен, граничен
прил. - междувременен, временен, преходен
прил. - неопределен, трудно определим
прил. - умерен, мек

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • КАРНИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — карниз (см. КАРНИЗ 2.), разделяющий этажи здания (Болгарский язык; Български) междинен корниз (Чешский язык; Čeština) kordonová římsa (Немецкий язык; Deutsch) Zwischengesims (Венгерский язык; Magyar) közbenső párkány (Монгольский язык) завсрын… …   Строительный словарь

  • граничен — прил. пределен, междинен, преграден, разграничителен, демаркационен, разделителен прил. пограничен прил. краен …   Български синонимен речник

  • демаркационен — прил. разделителен, разграничителен, пределен, преграден, междинен, граничен, пограничен …   Български синонимен речник

  • междувременен — прил. промеждутъчен, междинен, преходен, временен …   Български синонимен речник

  • мек — прил. размекнат, разкашен, кашав, кашкав прил. благ, добър, снизходителен, благодушен, кротък, милостив, добродушен, нежен, мекушав, слаб, отстъпчив, слабохарактерен, безволев, мекосърдечен, безсилен, женствен прил. еластичен, гъвкав прил. рохкав …   Български синонимен речник

  • неопределен — прил. несигурен, неточен, неустановен, съмнителен, объркан, колеблив, неясен, мътен, мъгляв, смътен, тъмен, нерешен, неокончателен прил. уклончив, двусмислен, неразбираем прил. висящ, неуреден прил. междинен, трудно определим прил. мъчноопределим …   Български синонимен речник

  • пределен — прил. граничен, междинен, разграничителен, преграден, демаркационен прил. краен, ограничителен прил. пълен, цял, общ, външен …   Български синонимен речник

  • преходен — прил. междинен, промеждутъчен, етапен, пределен, граничен, междувременен прил. временен, привременен, непостоянен, конюнктурен, кратък, нетраен, кратковременен, краткотраен, недълготраен, моментен, къс, мигновен, ефимерен, мимолетен, скоротечен… …   Български синонимен речник

  • промеждутъчен — прил. междинен, средищен, междувременен …   Български синонимен речник

  • разграничителен — прил. разделителен, граничен, демаркационен, междинен, преграден прил. различителен, отличителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”